Monitorul de Medias nr. 598 - [PDF Document] (2023)

Monitorul de Medias nr. 598 - [PDF Document] (1)

DE MEDIA{Ziarul care st\ de vorb\ cu oamenii

30 decembrie 2011 – 5 ianuarie 2012Anul X nr. 598 • 12 pagini • 1,50 lei (7 lei/lună pentru abonaţi) www.monitoruldemedias.ro0727-397.454

0723-194.985

SPECIAL

Vise albe pe schiuriÎn premieră naţională, Dan Caba şi Corina Fodor din Mediaş, împreună cu Akos Kozma din Cluj, au escaladat în primăvara acestui an, pe schiuri de tură, toate vârfurile munţilor de peste 2.500 metri din ţară. Iar peste câteva săptămâni, Caba visează să ajungă pe Aconcagua. Paginile 4-5

Anul premierelor

Monitorul de Mediaş continuă campania de abonare! Primeşti ziarul la tine acasă, pentru numai 7 lei pe lună.

Abonează-te la Monitorul de Mediaş! Fii pe fază, urmăreşte poştaşul şi cere-i ziarul oraşului tău!

Detalii la telefon 0723-194.985Notă: pentru persoanele juridice, preţul unui abonament este 15 lei/lună.

În 2011, oraşul nostru a găzduit prima ediţie a unui festival internaţional de film, la care au participat şapte ţări europene şi statul Israel. Şi în plan sportiv, anul care se apropie de sfârşit a fost unul de excepţie. Echipa de baschet Gaz Metan a câştigat Cupa României, primul trofeu din istoria clubului, iar echipa de fotbal a fost la un pas de a accede în grupele Europa League. Tot anul acesta a fost inaugurat Centrul de preluare şi prelucrare a deşeurilor periculoase şi a deşeurilor provenite din construcţii şi demolări, primul de acest fel din România, dar şi un bloc de locuinţe sociale şi patru blocuri de tip ANL. Paginile 2-3

Urări de An NouAho, aho, copii şi fraţi... Lăsăm în urmă un an 2011 plin de încercări şi privim cu optimism spre un 2012 pe care cu toţii ni-l dorim mai bun. Traversăm vremuri complicate şi e greu de înţeles mersul lumii. În ciuda tuturor previziunilor, a tuturor indicilor de toate felurile care pul-sează pe ecrane, a unor măsuri de criză anunţate sau intuite, a efortu-rilor şi strânsului de curea, nimic nu ne poate împiedica să ne dorim unii altora un an viitor mai bun.

EDITORIALPagina 7

Echipa Monitorul de MediaşMonitorul de Mediaş

urează Crăciun FericitCrăciun Fericit şi La Mulţi Ani!La Mulţi Ani!

tuturor cititorilor şi colaboratorilor săi.

Monitorul de Medias nr. 598 - [PDF Document] (2)

2 LOCAL monitorul de mediaș | 30 decembrie 2011 - 5 ianuarie 2012

Alex PÎNTEA

Anul 2011 a început cu pro-teste la Mediaş. Peste 100 de persoane s-au strâns, la înce-putul lunii februarie, în Piaţa Regele Ferdinand I, ca răspuns la o invitaţie promovată în re-ţeaua de socializare Facebook. Manifestarea s-a dorit a fi o formă de protest faţă de hotă-rârea Consiliului Local cu pri-virea la limitarea orarului de

funcţionare al localurilor de alimentaţie publică din cen-trul istoric al Mediaşului. Ini-ţial, aleşii locali au votat ca programul să se încheie la ora 22, pentru ca în lunile urmă-toare să revină asupra hotărâ-rii şi să elaboreze un nou re-gulament.

Criminal în cătuşeLa sfârşitul lunii februarie,

municipiul a fost zguduit de

vestea unei crime îngrozitoa-re. Cadavrul unei femei în vâr-stă de 76 de ani, cu mai mul-te răni în zona feţei, a fost gă-sit într-o locuinţă de pe stra-da Hula Veche. În mai puţin de 24 de ore, a fost identifi cat şi criminalul: un vecin în vâr-stă de 17 ani de-al bătrânei.

Locuinţe sociale pe LunciiSfârşitul lunii martie a adus

veşti cât se poate de bune pen-

tru 33 de familii din munici-piul Mediaş. Blocul numărul 1 de pe strada Luncii a fost in-augurat ofi cial. Imobilul la par-terul căruia funcţionează un centru de recuperare şi reabi-litare pentru persoane cu han-dicap dispune acum şi de 33 de locuinţe sociale. Investiţia a fost realizată printr-o asocie-re între Consiliul Judeţean şi Primăria Mediaş. „Valoarea aces-tei investiţii este de 8,1 milioa-

ne de lei, din care municipa-litatea a achitat 6,4 milioane de lei, iar restul fi nanţării a fost asigurată de către Consiliu-lui Judeţean Sibiu”, a precizat primarul Teodor Neamţu.

Soluţie pentru maidaneziProblema câinilor fără stă-

pân din municipiul Mediaş şi-a găsit o rezolvare tot la sfâr-şitul lunii martie. Serviciul Pu-blic de Ecarisaj şi-a reînceput activitatea, iar adăpostul pen-tru maidanezi şi-a redeschis porţile. „Am dorit ca Serviciul Public de Ecarisaj să îşi încea-pă activitatea cât mai repede, însă au fost o serie de paşi le-gali pe care a trebuit să îi ur-măm. Practic, prin încheierea acestui contract am rezolvat situaţia câinilor comunitari din municipiul Mediaş. Am consi-derat neapărat necesară înche-ierea unui nou contract, pen-tru că nu vrem ca în munici-piul Mediaş câinii comunitari să reprezinte o problemă”, a motivat edilul-şef.

A şocat lumeaPe 5 aprilie, un tânăr din

Copşa Mică, în vârstă de 21 ani, şi-a strangulat soţia însăr-cinată, iar apoi le-a arătat ca-davrul părinţilor săi prin web-cam. Crima oribilă s-a petre-cut în Madrid. Cotidianul spa-niol „ADN” scria, la momen-tul respectiv, că motivul cri-mei ar fi fost acela că femeia l-a anunţat pe bărbat că vrea să divorţeze şi că poartă copi-lul altui bărbat.

Primul trofeu din istorieGaz Metan a câştigat Cupa

României la baschet, după ce s-a impus în fi nală cu 71-61 în faţa formaţiei Steaua Bucu-reşti. Formaţia lui Bruno Soce şi Ovidiu Teleabă a intrat, ast-fel, pe 8 aprilie, în posesia pri-mului trofeu din istoria clubu-lui. „A fost multă emoţie în joc, băieţii au fost supramoti-vaţi, au dat tot ce le-a stat în putere, dar nu a fost atât de simplu. Nu pot fi decât mul-ţumit de ceea ce am realizat, e primul trofeu pentru Medi-

aş iar acest lucru e important”, a explicat Bruno Soce, antre-norul principal de atunci al Gazului. „Această cupă înseam-nă foarte mult pentru noi toţi. E primul trofeu câştigat de Gaz Metan, e rezultatul muncii acestor băieţi superbi, minu-naţi, care au ştiut şi au crezut că pot câştiga. Vrem să dedi-căm acest trofeu Mediaşului şi minunaţilor suporteri care au fost alături de noi pe tot parcursul fi nal-four-ului şi nu numai”, a mărturisit Ovidiu Teleabă, fostul secund al lui Bruno Soce, şi actualul antre-nor principal al alb-negrilor.

Donaţie pentru Mediaş La sfârşitul lunii aprilie, pi-

anul Steinway folosit de ma-estrul Horia Mihail în turneul naţional prilejuit de aniversa-rea a 200 de ani de la naşte-rea lui Franz Liszt a fost dat spre folosinţă comunităţii me-dieşene. Turneul s-a încheiat pe 21 aprilie, la Sala Traube, cu un recital de excepţie.

Pierdere greaTot pe 21 aprilie, antreno-

rul Niculae Piştea s-a stins din viaţă la vârsta de 75 ani. Po-vestea lui va trăi însă veşnic prin cei peste 1.500 copii pe care acesta i-a pregătit cu mul-tă dragoste, răbdare şi pasiu-ne. Munca lui Piştea s-a con-cretizat, anul trecut, în cartea cu titlul „Pregătirea timpurie a copiilor la fotbal, de la 6 la 10 ani”, rodul muncii sale de patru decenii pe altarul spor-tului rege.

A noua ediţieLa jumătatea lunii mai, Ar-

thur Miklos a câştigat Marato-nul Transilvania ediţia 2011, în timp ce la feminin, medieşean-ca Bianca Coldea s-a impus pentru al doilea an consecu-tiv. 42 de sportivi au alergat între Sighişoara şi Mediaş, în cadrul celei de-a noua ediţii a maratonului.

Sală de sportLa sfârşitul lunii mai au în-

ceput lucrările la sala de sport

CETATE | Anul care se încheie a consemnat o serie întreagă de premiere pentru municipiul Mediaş, de la cele din domeniu

Mediaşul în 2011 – o retrospOraşul nostru a găzduit prima ediţie a unui festival internaţional de film, la care au participat şapte ţări europeneGaz Metan a câştigat Cupa României, primul trofeu din istoria clubului, iar echipa de fotbal a fost la un pas de a apericuloase şi a deşeurilor provenite din construcţii şi demolări, primul de acest fel din România, dar şi un bloc de

Monitorul de Medias nr. 598 - [PDF Document] (3)

ul cultural-sportiv, până la schimbări de mentalitate

pectivă color… şi alb/negrue şi statul Israel. Şi în plan sportiv, anul care se apropie de sfârşit a fost unul de excepţie. Echipa de baschet

accede în grupele Europa League. Tot anul acesta a fost inaugurat Centrul de preluare şi prelucrare a deşeurilor e locuinţe sociale şi patru blocuri de tip ANL.

30 decembrie 2011 - 5 ianuarie 2012 | monitorul de mediaș LOCAL 3

a şcolii generale nr. 5 din car-tierul Gura-Câmpului. Aceas-ta va avea o capacitate de 150 locuri şi va fi realizată într-o perioadă de zece luni, cu fon-duri de la Ministerul Dezvol-tării Regionale şi Turismului. Atât proiectul sălii de sport de la şcoala nr. 5 cât şi cel al să-lii din comuna Dârlos au avut probleme de fi nanţare. Aces-tea şi-au găsit, în cele din ur-mă, o rezolvare, în urma de-mersurilor făcute de către de-putatul Gheorghe Roman.

S-au pus bazele USL Mediaş

Filialele locale ale PSD şi PNL au organizat, pe 28 mai, prima conferinţă de presă co-mună. Reprezentanţii Uniunii Social-Liberal au anunţat că vor avea acelaşi candidat la Primăria Mediaş şi vor merge pe listă comună la Consiliul Local. Viorel Arcaş, copreşe-dinte al USL Mediaş, a decla-rat că cele două partide vor acţiona unitar pentru a schim-ba ceva în oraş. De aceeaşi pă-rere a fost şi George Petrescu, al doilea copreşedinte al USL, care susţine că medieşenii „me-rită ceva mai mult”.

Primarul tinerilorIzabella Kiss, elevă la Şcoa-

la Naţională de Gaz, a deve-nit noul primar al tinerilor din municipiul Mediaş. În funcţia de viceprimar a fost aleasă Ra-luca Roşca, de la Colegiul Teh-nic „Mediensis”, iar secretar este Daria Rus, elevă a Liceu-lui Teoretic „Axente Sever”. Alegerile s-au desfăşurat în ul-tima săptămână a lunii mai.

Bucuria mişcăriiFestivalul Sportului Medie-

şean „Bucuria mişcării” şi-a desemnat la începutul lunii iu-nie câştigătorii. Timp de apro-ximativ o lună, elevii claselor I-VI, de la şcolile generale din municipiul Mediaş şi din zo-nă, s-au întrecut în cadrul unor competiţii sportive.

Primul din RomâniaCentrul de preluare şi pre-

lucrare a deşeurilor periculoa-se şi a deşeurilor provenite din construcţii şi demolări a fost inaugurat ofi cial pe 3 iunie. Municipiul Mediaş a devenit, astfel, primul oraş din Româ-nia care deţine astfel de staţii de colectare a deşeurilor. In-vestitiţia a fost realizată cu fon-duri acordate de guvernul nor-vegian în cadrul proiectului „Parteneriat pentru un mediu curat, reducerea deşeurilor şi dezvoltare durabilă în Regiu-nea 7 Centru”. „Am implemen-tat încă două proiecte pilot. Suntem din nou primii pe ţa-ră în ceea ce priveşte cele do-uă componente. Ne îndreptăm cu paşi repezi spre un sistem integrat al managementului deşeurilor menajere. Ne lip-seşte componenta de compos-tare, care în curând va fi şi ea implementată, odată cu fi na-lizarea proiectului pe Progra-mul Operaţional Sectorial pe întreg judeţul Sibiu”, a detali-at Iosif Balog, directorul gene-ral al societăţii ECO-SAL.

Karatişti de aurKaratiştii medieşeni legiti-

maţi la Clubul Ippon s-au în-tors cu şapte medalii de la Campionatele Mondiale des-făşurate în Italia, la începutul lunii iunie. Dora Ţichindelean a câştigat două medalii de aur, Răzvan Hanga - două medalii de aur şi una de argint, iar Da-niel Armenean a urcat de do-uă ori pe treapta a doua a po-diumului.

Regele nordicMagnus Carlsen a câştigat

pentru al doilea an consecu-tiv Turneul Regilor. Copilul-mi-nune al şahului mondial a în-cheiat concursul desfăşurat pe parcursul lunii iunie în muni-cipiul Mediaş fără înfrângere, cu trei victorii şi şapte remi-ze. Reprezentantul României, Liviu-Dieter Nisipeanu, a în-cheiat turneul pe poziţia a şa-sea a clasamentului.

Lupii Negri au speriat Europa

La începutul lunii august,

fotbaliştii de la Gaz Metan au scris istorie. Formaţia lui Cris-tian Pustai a învins Mainz du-pă loviturile de departajare şi s-a califi cat în play-off-ul Eu-ropa League, datorită eroilor Bawab şi Pleşca. A urmat apoi dubla cu formaţia Austria Vie-na. Gaziştii au pierdut în de-plasare cu 3-1 şi au câştigat apoi, la Cluj Napoca, cu 1-0, prin golul lui Hoban, însă ar fi avut nevoie de încă un gol pentru a accede în grupele Eu-ropa League.

Recorduri pe fugăAtletele Daniela Loghin şi

Anca Bunea au câştigat meda-liile de aur la Balcaniada de juniori, desfăşurată în Turcia, la jumătatea lunii august. Da-niela Loghin a câştigat proba de 2.000 de metri obstacole cu un nou record al României, în timp ce Anca Bunea s-a impus la proba de 3.000 de metri. Pentru cele două sportive pre-gătite de antrenorii Vasile Her-mann şi Vasile Ibăşfălean, me-daliile au făcut parte dintr-un lung şir de succese obţinut pe parcursul anului 2011.

Distracţie la barajCâteva mii de tineri din mu-

nicipiul Mediaş au petrecut îm-preună în cadrul eeek-end-ului de camping desfăşurat la sfâr-şitul lunii august. Manifesta-rea a avut loc, în premieră, timp de două zile la barajul de la Ighişul Nou. În cea de-a do-ua seară, participanţii au avut ocazia să vadă un recital sus-ţinut de CRBL.

Prilej de închinareSfi ntele moaşte ale Sf. Ioan

Botezătorul, Sf. Ap. Matei, Sf. Arhid. Ştefan şi ale Sf. Mc. Var-vara au ajuns la Mediaş. Pe 6 septembrie a avut loc la Cate-drala Ortodoxă „Sfi nţii Arhan-gheli Mihail şi Gavriil” slujba ofi cială de primire în România.

Festival internaţional de fi lm

La începutul lunii septem-brie, pelicula poloneză „Tran-dafi raşul” a câştigat Marele

Premiu al Mediaş Central Eu-ropean Film Festival. 7.400 de spectatori, 50 de fi lme, peste 150 de invitaţi din străinătate. Acesta este un scurt bilanţ al primei ediţii a Mediaş Central European Film Festival. Pro-iecţiile de fi lm din cadrul fes-tivalului internaţional au strâns în cele şapte zile un număr impresionant de spectatori, cu o medie de peste 1.000 zilnic. Aşteptările au fost depăşite, iar acest lucru demonstrează reuşita manifestării şi este un imbold pentru o ediţie viitoa-re şi mai reuşită, au promis or-ganizatorii.

Congres internaţional de gaze

Municipiul Mediaş a găz-duit, la jumătatea lunii sep-tembrie, primul congres inter-naţional al gazelor, la care au participat numeroşi specialişti din industria de gaze natura-le din ţară şi străinătate. Ma-nifestarea a fost organizată de către Asociaţia Sonametan şi a reprezentat o premieră pen-tru România.

Mai mulţi voluntariPe 24 septembrie, 782 de

persoane din Mediaş şi din zo-nă au răspuns apelului Let’s Do It România 2011, cu aproa-pe 200 mai mulţi decât anul trecut. Bilanţul: peste 2.300 de saci cu deşeuri strânşi într-o singură zi, de nişte oameni ca-re şi-au dorit să dea un exem-plu, şi-au dorit să facă ceva pentru a trăi într-un mediu mai curat, şi-au dorit să arate că le pasă.

Credit de la BERDMunicipalitatea a semnat,

pe 29 septembrie, un contract de fi nanţare cu Banca Euro-peană de Reconstrucţie şi Dez-voltare. Primăria Mediaş va împrumuta suma de 33 mili-oane de lei în perioada 2012-2014. Banii sunt destinaţi rea-bilitării a 48 de străzi din mu-nicipiul Mediaş şi satul aparţi-nător Ighişul Nou. „Prin fi na-lizarea lucrărilor de moderni-zare, undeva în 2013 sau 2014,

Mediaşul va avea 99% din străzi modernizate şi va fi sin-gurul oraş din România care se va putea lăuda cu această performanţă”, detaliază pri-marul Teodor Neamţu.

DN14, reabilitatLa începutul lunii octom-

brie, Guvernul a dat undă ver-de proiectului reabilitării dru-mului naţional 14, inclusiv de la intrarea în municipiul Me-diaş dinspre Sibiu şi până la ieşirea spre Sighişoara. Porţi-unea a trecut, temporar, în ad-ministrarea Ministerului Trans-porturilor, care va fi nanţa lu-crările.

A trecut în nefi inţăPe 13 noiembrie, Mediaşul

şi-a luat rămas bun de la încă o personalitate marcantă. Prof. univ. dr. Ioan Raica a pierdut lupta cu o boală necruţătoare. A lăsat în urma lui o moşteni-re vastă, cuprinzând mai mul-te cărţi publicate, studii am-ple şi mii de absolvenţi care îl vor pomeni mereu.

Campanie de succesOperaţia lui Albert Marcu

a fost un succes. „Nu pot să cred că mi-a ascultat Dumne-zeu rugăciunea !”. Acestea au fost primele cuvinte ale Came-liei, mama lui Albert, rostite pe 16 noiembrie, în momentul în care medicul care i-a operat fi -ul i-a spus că toate lucrurile au decurs bine. Timp de apro-ximativ o lună, sute de per-soane din Mediaş şi nu numai s-au mobilizat în campania ini-ţiată de televiziunea locală No-va TV şi susţinută de Monito-rul de Mediaş şi au donat pen-tru ca bebeluşul de doar trei luni, născut fără esofag, să poată fi operat în Germania.

Furt „pompieristic”Mai bine de nouă tone de

motorină şi aproape o tonă de benzină lipsesc din stocul De-taşamentului de Pompieri Me-diaş din cadrul Inspectoratu-lui pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Sibiu. Acesta a fost rezultatul anchetei reali-

zate pe parcursul lunii noiem-brie de către Direcţia Genera-lă Audit din cadrul Ministeru-lui Administraţiei şi Interne-lor. Cu toate acestea, persoa-nele acuzate de furt se afl ă în-că în funcţii până la fi naliza-rea anchetei. Valoarea preju-diciului cauzat se ridică la pes-te 53.000 lei.

(Video) How To Show PDF File on PREVIEW PANE In Windows 10

Cămin de bătrâniLa sfârşitul lunii noiembrie

au început lucrările la cămi-nul de bătrâni. Municipiul Me-diaş va dispune, peste aproxi-mativ un an, de un nou cen-tru de îngrijire destinat persoa-nelor vârstnice. Acesta va fi construit în curtea Unităţii de Asistenţă Medico-Socială şi va avea o capacitate de 34 de lo-curi.

În semifi nalele cupeiÎn prima săptămână a lunii

decembrie, Gaz Metan s-a ca-lifi cat în semifi nalele Cupei României, după ce a învins cu 1-0 formaţia Poli Timişoara. Singurul gol al partidei a fost marcat de Cristi Bud, în minu-tul 8. Atacantul gazist a ieşit accidentat, la scurt timp, şi va rata tot sezonul. „Pentru noi este o premieră să ne califi căm în semifi nalele Cupei. Ne vi-săm într-o fi nală pe Naţional Arena, dar aplicăm tactica pa-şilor mărunţi”, a mărturisit tehnicianul Cristian Pustai.

Locuinţe pentru tineriPentru 56 de familii tinere

din municipiul Mediaş, Moş Crăciun a venit ceva mai de-vreme. Cuplurile au primit, zilele trecute, cheile unor lo-cuinţe construite pe strada Predeal prin intermediul Agen-ţiei Naţionale pentru Locuin-ţe. Alte două blocuri sunt în curs de fi nalizare în aceaşi zo-nă din catierul Gura-Câmpu-lui. Prezent la inaugurare, pri-marul Teodor Neamţu s-a de-clarat bucuros că s-a îmbogă-ţit fondul locativ al munici-piului şi că, astfel, a mai scă-zut numărul tinerilor din Me-diaş care au nevoie de o lo-cuinţă.

Monitorul de Medias nr. 598 - [PDF Document] (4)

Milu OLTEAN

Nimic nu se compară cu sentimentul pe care-l ai atunci când visul devine realitate. În urmă rămâne durerea, se as-cunde suferinţa, se estompea-ză în uitare efortul, se uită sa-crifi ciile şi sub impulsul adre-nalinei, care inundă tot cor-pul, ai impresia că ai atins ra-iul. Medieşenii Dan Caba şi Corina Fodor sunt membri ai Asociaţiei de Turism şi Ecolo-gie Dianthus din Mediaş, iar la începutul acestui an au fă-cut echipă cu Akos Kozma din Cluj, alături de care au pornit într-o aventură fără precedent în România: escaladarea pe schiuri de tură a tuturor vâr-furilor de peste 2.500 de me-tri, din Munţii Carpaţi de la noi din ţară.

Idee provocatoarePasiunea medieşenilor Dan

Caba şi Corina Fodor pentru munte şi natură şi pentru sport extrem, respectiv căţărări, ti-roliană, kilometri bătuţi pe creste, schi, mountain-bike şi traversări prin locuri greu să ţi le imaginezi şi cu mintea, i-a făcut pe cei doi să accepte la fi nele anului trecut o provo ca-re extremă din partea unui bun prieten de-al lor, Akos Kozma din Cluj. Acesta le-a propus să facă echipă pentru a escalada pe schiuri de tură toate vârfu-rile muntoase de peste 2.500 de metri din ţară. “Ni s-a aprins beculeţul instant, ne ştiam bi-ne cu Akos, făcusem trasee împreună şi chiar revelionul în Retezat. Pro punerea de a escalada pe schiuri, rând pe rând, vârfurile Moldoveanu, Negoiu, Viştea Mare, Lespezi, Călţun, Parângul Mare, Pelea-ga, Păpuşa, Vânătoarea lui Bu-teanu, Hârtopul, Omu, Bucu-ra şi Dara ne-a provocat din start. Am acceptat şi ne-am apucat să vedem ce înseamnă din punct de vedere logistic acest lucru. Trebuia să ne pre-gătim bine, la tehnică, abor-dare. Pe schiuri mai făcusem ture, nu mă gândisem să fac vârfurile astea. Negoiu, Căl-ţun Lespezi sunt mai stâncoa-se şi ca să le poţi trece ai ne-voie de zăpadă bună, altfel e riscul avalanşelor, zăpadă sta-bilă şi aşezată, de orientat, mai cu GPS, mai cu harta, dar ză-pada trebuie să fi e bună, bă-tută, şi să nu alunece, să nu fi e prea îngheţată. Am aştep-tat zăpada şi duşi am fost”, ne-a povestit Dan Caba.

Primul pas spre culmiReuniţi în echipa pe care

au denumit-o Spirit, cei trei te-merari şi-au făcut planul de a escalada în primăvara acestui an 13 vârfuri din patru masi-ve montane şi au stabilit că vor încerca să-şi ducă la înde-plinire împărţindu-şi misiunea în şasxe ture de schi-alpinism. Au considerat că fi ecare vârf reprezintă o poartă a Carpaţi-lor şi cu acest gând au plecat spre înălţimi şi zăpezi. Prima tură a avut loc în 29-30 ianu-arie şi a vizat escaladarea vâr-furilor Dara şi Hârtopu din Fă-găraş. “A fost prima poarta. Am luat un traseu mai uşor,

să ne pregătim, să vedem cum ne mişcăm. Am urcat pe Va-lea Sâmbetei, de la cabană am plecat pe la 7 dimineaţa, tra-seul dus-întors e undeva la vreo 17 km, pe care i-am fă-cut în zece ore, cu diferenţă de nivel de 1.750 metri. Am avut noroc de vreme bună, a fost excelent. Coborârea pe schiuri e fenomenală. Am schi-at din vârful Curmătura Bân-dei de la 2.350 metri, am co-borât pâna la cabană vreo 800 metri diferenţă de nivel. Ma-joritatea distanţelor s-au făcut pe schiuri, o parte am mers cu

schiurile în spate. Era plină iarnă, pe lângă faptul că e foar-te frumos, ai sentimentul de libertate absolută şi e o liniş-te profundă. Se vedea tot, pâ-nă la Moldoveanu, parcă ne tot uitam cu privirea să vedem ceva în mişcare, parcă timpul se opreşte în loc acolo sus”, şi-a amintit Caba.

Aventură după aventurăA doua ieşire a celor trei te-

merari a avut loc în 26-27 fe-bruarie şi a consemnat cuce-rirea vârfului Parângul Mare. O tură lungă, în care Caba, Fo-dor şi Kozma s-au avântat spre culmi, chiar dacă prognozele

meteo nu erau dintre cele mai bune. “Undeva la peste 2.000 de metri, am intrat în nori, dar am mers aşa prin ceaţă. Am avut noroc că ştiam traseul, e-ra gata să trecem de vârf, Akos trecuse deja, ne-am oprit la stâlpul indicator, care era aco-perit de zăpadă. Am urcat vreo cinci ore pe schiuri”, explică Dan Caba. În 4-6 martie, echi-pa Spirit a escaladat vârfurile Peleaga şi Păpuşa, trasee ab-rupte şi difi cile, iar peste câ-teva zile s-au aventurat spre cel mai înalt vârf din Româ-nia, Moldoveanu. “A patra tu-

ră, au mai mers câteva persoa-ne cu noi, eram nouă cu toţii, şi am mers spre Moldoveanu şi Viştea Mare. Ştiam că Valea Viştei e foarte lungă, vara ie-şi în creastă în 5-6 ore, noi am făcut vreo 11 ore. A fost senin şi am ieşit în creastă pe lumi-na lunii, am dormit la Viştea Mare, la refugiu. Următoarea zi am urcat la Moldoveanu, în-tre Viştea şi Moldoveanu nu e distanţă mare, vara o faci în 20 de minute, e o creastă în-gustă şi abruptă, am mers cinci dintre noi. Pe Moldoveanu, senzaţia a fost incredibilă, avem munţi frumoşi, ierni sen-zaţionale, vezi zăpada imacu-lată şi peisajul este incredibil. E un alb perfect, fără urme, static şi încremenit. Se vede Oltul şerpuind, barajele de pe Olt. Făgăraşii sunt Alpii Româ-niei”, este de părere alpinistul medieşean.

O echipă sudatăPentru a te “înhăma” la par-

curgerea unui traseu montan pe schiuri, este nevoie de pre-gătire fi zică, experienţă şi an-trenament, dar mai ales e ne-voie de o echipă sudată. “Eu am fost responsabil cu logis-tica, Akos a fost cel puternic, deschizătorul de drumuri, iar Corina - partea calculată, tem-perată, precaută. Suntem o echipă cu experienţă şi ne în-ţelegem foarte bine. Pe timp de iarnă, e important ca fi eca-re să ştie ce are de făcut. Ai nevoie de decizii rapide în con-diţii meteo defavorabile, tre-buie să ai încredere în coechi-pieri. Trebuie să ai niţel noroc, să te ajute mama natură şi

AVENTURI | La începutul lunii ianuarie, Dan Caba şi alţi cinci tovarăşi de-ai săi, printre care se numără alţi doi medieşeni, v

Vise albe pe schiuri, prin cele trÎn premieră naţională, Dan Caba şi Corina Fodor din Mediaş împreună cu Akos Kozma din Cluj au escaladat în primşase ture de schi-alpinism în patru masive montane a fost prezentată la Cluj, Braşov şi Mediaş.

Fiecare vârf cucerit înseamnă o victorie pentru Dan Caba şi echipa Spirit, iar fi ecare provocare împlinită stârneşte dorinţa unei noi ascensiuni

DAN CABA | alpinist„Am avut cu noi schiuri, legături speciale de tură, piei de focă se lipesc pe talpa de schi să poţi urca, am mers uşori, am luat strictul necesar cu noi. Mănuşi, vestă de puf, sac de puf. Rucsaci destul de mici, greutate totală a rucsacului 13-14 kg maxim, cât se poate de puţin. Trebuie să ai tot ce-ţi trebuie şi nimic în plus.“

4 SPECIAL monitorul de mediaș | 30 decembrie 2011 - 5 ianuarie 2012

Monitorul de Medias nr. 598 - [PDF Document] (5)

Dan Caba are la activ escaladarea vârfurilor Mont Blanc, Elbrus, participarea la Abu-Dhabi Adventure Challenge, o expediţie în Kilimanjaro, iar în această perioadă se pregă-teşte intens pentru escaladarea vârfului Aconcagua. „Plecăm în 8 ianuarie, o trupă de şase inşi, din care trei suntem medieşeni, spre vârful Aconcagua, cel mai înalt vulcan din lume. Cred că va fi cea mai adevărată şi mai grea expediţie în care am fost“, anunţă Dan Caba.

Daca e ianuarie, e Aconcagua

vor pleca într-o expediţie pe vârful Aconcagua

reisprezece porţi ale Carpaţilormăvara acestui an, pe schiuri de tură, toate vârfurile munţilor de peste 2.500 metri din ţară. Povestea celor

30 decembrie 2011 - 5 ianuarie 2012 | monitorul de mediaș SPECIAL 5

muntele cu vreme bună şi ză-pada potrivită, dar pentru a reuşi ai nevoie de experienţă în schiul de tură, de ieşiri la munte iarna, să ştii ce echipa-ment ai, ce să foloseşti şi când, ai nevoie de spirit de echipă. Tot timpul, cel puternic trebu-ie să-l ajute pe cel în nevoie, fi ecare preia pe rând rolul de cel mai puternic şi fi ecare ajun-ge la un moment dat cel mai slab”, consideră Caba.

Un vis devenit realitate

În 29 aprilie-1 mai, trioul de temerari a cucerit şi vârfu-rile Negoiu, Lespezi şi Călţun, iar Dan îşi aduce aminte că pe vârful Călţun au fost martorii unui fenomen natural ciudat. “Se auzea un zumzăit, ne ui-tam în jur şi nu ne dădeam seama ce e. Atmosfera era a-tât de încărcată electric, încât la fi ecare mişcare a noastră erau descărcări electrice mici. Lui Akos şi Corinei li s-a ridi-cat părul în cap, la propriu”, se amuză Caba. Ultima incur-siune spre vârfuri a fost în 14-

15 mai, când echipa a atacat vârfurile Omu, Bucura şi Vâ-nătoarea lui Buteanu. “Zăpa-da era pe terminate, trebuia să tragem tare. Am urcat la Ba-bele, cu telecabina, apoi spre Omu şi Bucura. Din Bucegi am mers cu maşina, am ajuns pe Transfăgărăşan, am urcat la Bâlea Lac, de acolo pe schiuri şi din Şaua Caprei am mers spre Vânătoarea lui Buteanu. Am reuşit să mergem pe schi-uri până aproape sus, deşi e-ra ultimul vârf pe lista noas-tră, nu s-a lăsat uşor cucerit. Creasta e ca o lamă de cuţit foarte îngustă, a fost destul de greu. Finalul a fost de foc, dar satisfacţia a fost pe măsură”, se mândreşte medieşeanul.

Primii din RomâniaDan Caba, Corina Fodor şi

Akos Kozma sunt primii ro-mâni care au escaladat vârfu-rile munţilor patriei de peste 2.500 de metri pe schiuri şi toate într-un anotimp, primă-vara acestui an. “Nu ne-a ve-nit să credem că vom ajunge să facem porţile în acelaşi an.

A fost o bucurie mare că le-am făcut într-o primăvară. Cred că suntem singurii din Româ-nia care am făcut toate vârfu-rile pe schiuri şi toate într-o primăvară. Majoritatea le-am schiat, poate nu suntem cei mai buni schiori, cei mai ra-pizi, cei mai puternici, cei mai

tehnici, dar făcând această echipă excelentă sentimentul e extraordinar. E o reuşită apre-ciată de cunoscători”, mărtu-riseşte Dan Caba.

Filmul victorieiÎn această toamnă, echipa

Spirit şi-a prezentat reuşita la

Facultatea de Geografi e din Cluj, iar apoi au onorat alte două invitaţii, de la Braşov şi Mediaş. “Vise albe pe schiuri de tură spre cele 13 «porţi» ale Carpaţilor înseamnă o prezen-tare de 46 de minute cu poze făcute de Corina – apropos, nu e uşor lucru să faci poze

cu mâinile îngheţate, pe tra-see grele şi în poziţii difi cile. Am sintetizat aventura noas-tră într-un fi lm făcut din poze dinamice, înglobate cu hărţi de pe Google Earth, plus câte-va comentarii, remarci, e po-vestea traseului”, ne-a spus Dan Caba.

Monitorul de Medias nr. 598 - [PDF Document] (6)

Monitorul de Medias nr. 598 - [PDF Document] (7)

30 decembrie 2011 - 5 ianuarie 2012 | monitorul de mediaș MONITORUL JUDEŢULUI 7

SEMNAL DE ALARMĂ | Târgul de sănătate organizat în comuna Valea Viilor şi alte localităţi din ţară a indicat lipsuri grave

Sibienii nu mai mănâncă sănătosNici ţăranul nu mai trăieşte atât de sănătos şi natural pe cât se credea până acum. Aceasta este concluzia la care au ajuns organizatorii târgurilor de sănătate, care s-au desfăşurat în 19 comune din regiunile Centru, Sud-Est şi Sud-Muntenia.

Mădălina MOCANU

Târgurile de sănătate au avut loc în cadrul proiectului „Dezvoltarea Resurselor Uma-ne în Comunităţile Rurale“, proiect în valoare de peste trei milioane de euro. În judeţul, evenimentul s-a desfăşurat în localitatea Valea Viilor, acolo unde toţi cei interesaţi au avut ocazia să-şi măsoare gratuit tensiunea arterială, colestero-lul, glicemia sau greutatea. „Mulţi dintre ei, chiar şi tineri, au venit din curiozitate şi atunci, în urma analizelor efec-tuate, au afl at şi de ce afecţi-uni suferă. Prin setul de ana-lize oferit gratuit, i-am atras şi pentru a-i informa în ceea ce priveşte metodele de preveni-re, lucru ce s-a dovedit a fi be-nefi c de ambele părţi“, expli-

că Teodor Hărătău, directorul executiv al fundaţiei Romtens, iniţiatoarea proiectului. După primele concluzii, o mare par-te dintre locuitorii din mediul rural au fost depistaţi cu dia-bet sau tensiune arterială.

Vicii şi junk-foodUn raport complet al acţiuni-

lor desfăşurate în cadrul târgu-rilor de sănătate din întreaga ţară va fi prezentat la sfârşitul lunii februarie. Pâna atunci în-să, etapele proiectului parcur-se până în prezent au dezvă-luit faptul că locuitorii din me-diul rural nu mai trăiesc atât de „bio” pe cât se credea. Un studiu recent în ceea ce pri-veşte obiceiurile de cumpăra-re ale acestei categorii de per-soane indică faptul că pe pri-mul loc se situează alcoolul,

ţigările şi gustările (chipsuri, snacks-uri etc). De asemenea, s-a constatat faptul că numă-rul de boli profesionale decla-rate este mult mai mic în me-diu rural, deşi numărul afec-ţiunilor de acest tip este foar-te mare, ceea ce indică faptul că securitatea şi sănătatea în muncă este foarte scăzută.

Proiectul „Dezvoltarea Re-surselor Umane în Comu-ni tăţile Rurale“ îşi propune să informeze până la fi nal, în 30 iunie 2013, 10.000 de persoane, să formeze 760 de manageri şi angajaţi prin cursuri de formare profesio-nală şi să consilieze şi să orienteze 800 de şomeri.

Obiective

Alcoolul, ţigările şi gustările fast-food predomină în obiceiurile de cumpărare ale locuitorilor din mediul rural

EDITORIAL

Urări de An Nou

de Milu Oltean

Aho, aho, copii şi fraţi... Lăsăm în urmă un an 2011 plin

de încercări şi privim cu optimism spre un 2012 pe care cu

toţii ni-l dorim mai bun. Traversăm vremuri complicate şi e

greu de înţeles mersul lumii. În ciuda tuturor previziunilor,

a tuturor indicilor de toate felurile care pulsează pe ecrane,

a unor măsuri de criză anunţate sau intuite, a eforturilor şi

strânsului de curea, nimic nu ne poate împiedica să ne do-

rim unii altora un an viitor mai bun.

Anul curând se-nnoieşte, aşa că o iau pe rând cu urările.

În primul rând, vă doresc din toată inima să aveţi parte în

noul an de multă, multă sănătate, deoarece ştim cu toţii că-

i mai bună decât toate. Dacă eşti sănătos, restul le rezolvi

cumva, iei toate greutăţile în spate, te ridici cu ele şi o iei la

fugă până scapi de toate. Aşa că pun sănătatea în cap de lis-

tă şi trec mai departe. Dacă sunteţi sănătoşi în anul care vi-

ne, apoi, musai vă doresc să fi ţi şi voioşi şi să nu vă găseas-

că niciun ceas cu fruntea încreţită de gânduri negre sau idei

sumbre. Vă doresc să fi ţi mereu cu dispoziţie bună şi gân-

duri pozitive şi să nu uitaţi niciodată să visaţi. Atâta timp

cât nu vă pierdeţi visele, nu vă veţi pierde nici încrederea şi

nici speranţa. Când vor creşte alarmant indicatorii şi atenţi-

onările de furtună fi scală pe ecrane, opriţi fără mânie televi-

zorul şi ascultaţi fi rul de iarbă cum creşte, sau priviţi spre

verdele pădurii. Pot să pun pariu de pe-acum că o să vă fi e

mai bine şi n-o să pierdeţi nimic dacă ieşiţi din tumultul şti-

rilor, al palavragiilor din studiouri, al experţilor în nimic sau

al analiştilor de orice fel. Dacă v-am dorit deja sănătate şi

voioşie, adaug în lista de urări şi prosperitatea şi belşugul,

pe care vi le doresc din tot sufl etul în apropiatul an 2012. Vă

(Video) How to compress PDF File size Online 📃

doresc să vă meargă bine, indiferent pe unde vă vor purta

paşii, să faceţi alegeri înţelepte şi să aveţi succes în tot ceea

ce faceţi şi, asemeni regelui Midas, să transformaţi în aur tot

ceea ce atingeţi. Vă doresc să vă bucuraţi de roadele muncii

voastre, alături de toţi cei dragi vouă, şi să nu uitaţi să fi ţi

generoşi şi înţelegători cu cei din jur, pentru că satisfacţia şi

confortul sufl etesc vin şi din gesturi de omenie. Marile ca-

ractere se arată în vremuri de criză, atunci când sunt capa-

bile să unească şi nu să dezbine şi să sădească speranţă aco-

lo unde disperarea îşi arată colţii. Vă doresc, de asemenea,

să fi ţi fericiţi în anul care vine şi să nu ezitaţi să dăruiţi fe-

ricire şi celor de lângă voi. N-am să ocolesc o urare veche,

legată de şansă. Vă doresc să aveţi parte de mult noroc în

2012 şi să fi ţi întotdeauna la locul potrivit, indiferent de îm-

prejurări. Norocul face indubitabil parte din chimia unui an

bun, aşa că vă doresc să aveţi parte de el în cantitate sufi cien-

tă, pentru a vă duce la bun sfârşit planurile şi pentru a des-

chide drumuri noi. Vă doresc să fi ţi virtuoşi, creativi şi să

aveţi curajul de a spune lucurilor pe nume, dar mai ales să

aveţi parte numai de bine, în toate formele lui, în 2012. “Să

trăiţi, să-mbătrâniţi, ca un măr, ca un păr, ca un fi r de tran-

dafi r, tare ca piatra, iute ca săgeata, tare ca fi erul, iute ca

oţelul”. La Mulţi şi Fericiţi Ani!

Monitorul de Medias nr. 598 - [PDF Document] (8)

Nu există moment mai „periculos“ pentru silueta şi pentru greutatea corporală ca sărbătorile de iarnă. Nici nu ne-am dat seama când s-au pus kilogramele şi, ca să fi m sinceri, cel puţin pentru câteva zile, acest lucru nici nu ne-a mai interesat prea mult. Asta pentru că, din când în când, simţim nevoia să ne ridi-căm, dacă nu toate barierele şi opreliştile, măcar o parte dintre ele şi să ne simţim liberi să ne împlinim dorinţele. Iar dacă este să dăm crezare statisticilor, dorinţa de-a mânca se afl ă în topul preferinţelor omeneşti. Există însă câteva leacuri verifi cate, pe care putem să le combinăm după necesităţi şi preferinţe, aşa încât nu numai să pierdem kilogramele supărătoare, ci să ne şi despovărăm organismul de toxinele acumulate.

Câteva alimente care ne ajută să slăbim Bananele: mâncate înainte de fi ecare masă sunt aperitivul

ideal pentru persoanele care vor să slăbească rapid. Consumate cu cinci minute înainte de a mânca, ne vor tăia prompt apeti-tul, ceea ce ne va face să mâncăm considerabil mai puţin, fără prea mari eforturi. Mâncaţi vreme de două săptămâni banane înaintea fi ecărei mese, oricât ar fi de neînsemnată cantitativ, şi veţi observa negreşit rezultatele.

Supele foarte calde: dublaţi porţia de felul întâi şi consumaţi supele cât de calde suportaţi. Pe lângă faptul că vă vor induce o stare de relaxare şi de bine (numai bună ca să vă remonteze după sărbători), cu ajutorul lor se va diminua de la sine şi can-titatea de alimente bogate în calorii consumate la felul doi.

Mezelurile pe bază de soia: sunt o găselniţă excelentă pen-tru postul dinaintea sărbătorilor, dar nu sunt de neglijat nici după. Proteinele vegetale, mult mai puţin toxice şi mai uşor de digerat decât cele animale din carne nu încetinesc procesele de eliminare, ceea ce ne va ajuta enorm în cura de slăbire.

Sucurile de citrice: băute în cantităţi mai mari (1-2 litri pe zi) sunt un excelent depurativ şi stimulent al metabolismului. Secretul lor este că se prepară în mixer (blender), unde grep-fruitul, lămâile sau portocalele se pun cu tot cu coajă (care va fi bine spălată în prealabil), pentru a se extrage fl avonoidele şi uleiurile eterice din ele. Aceste substanţe amplifi că metabolis-mul şi favorizează procesele de eliminare, fi ind un excelent a-

jutor în cura de slăbire. Mierea: trebuie să înlocuiască complet zahărul vreme de

măcar o lună. De la îndulcirea ceaiului sau a cafelei şi până la prepararea dulciurilor, la toate veţi folosi numai mierea în lo-cul zahărului. Urmarea va fi că vă veţi reduce simţitor şi practic fără efort cantitatea de dulciuri consumată, iar în plus veţi be-nefi cia de efectele laxative şi reglatoare endocrine ale mierii.

Fibrele alimentareSunt arma secretă pusă la dispoziţia mâncăcioşilor care vor

să slăbească. Ele sunt substanţe din compoziţia anumitor ali-mente vegetale care nu se digeră, însă dau rapid o senzaţie de saţietate şi în plus antrenează toate materiile reziduale de pe tubul digestiv, fi ind o adevărată mătură pentru organism. Alimente bogate în fi bre alimentare sunt pâinea neagră, gra-hamul, fulgii de orz şi ovăz, orezul integral, varza (crudă, con-sumată sub formă de salată), salata verde. Suplimentar, puteţi face o cură cu tărâţe de grâu (care este foarte bogată în fi bre), astfel: se iau zilnic, dimineaţa, trei linguri de tărâţe macerate într-un pahar de apă, vreme de 8 ore (de seara până diminea-ţa). Tratamentul durează minimum trei săptămâni.

Efortul fi zicPoate cu excepţia plantelor, nu există nici un remediu natu-

ral care să aibă o asemenea acţiune de reducere rapidă a gre-utăţii ca exerciţiul fi zic susţinut. În plus, acesta mai are un efect extrem de important şi imposibil de suplinit prin altă metodă: modelează corpul, asigurându-i o formă suplă şi armonioasă. Fără mişcare şi fără a pune principalele grupe musculare la treabă, chiar dacă reuşim să dăm jos multe kilograme, aspec-tul nostru este foarte posibil să rămână în continuare fl asc. Jumătate de oră de alergare uşoară, un sfert de oră de aero-bic, douăzeci şi cinci de minute de schi, o oră şi un sfert de mers pe jos în parc, în pas vioi, sau trei sferturi de oră de mers prin zăpadă în pas alert consumă caloriile pe care le îngurgităm la o întreagă masă. În plus, ne conferă o stare excepţională de bună dispoziţie şi de tonus, care va face din cura de slăbire o adevă-rată plăcere, şi nu un chin, aşa cum tinde să fi e pentru mulţi.

COPILUL SĂPTĂMÂNII

UNDE MERGEM?

VOCILE MEDIAŞULUI

UTIL Copilul dumneavoastră e cel mai frumos! Trimiteţi pe adresa [emailprotected] o fotografi e şi un scurt text, în care să menţionaţi cum îl cheamă, ce vârstă are şi de ce e atât de deosebit în viaţa dumneavoastră, pentru a deveni copilul săptămânii în Monitorul de Mediaş.

ŞARLEA, LA MUZEUL MUNICIPALMuzeul Municipal Mediaş găzduieşte o expoziţie de pictură cu lucrări aparţinând artistului plastic Ioan Şarlea. Expoziţia este organizată cu sprijinul Primăriei municipiului Mediaş, al Direcţiei Municipale pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret şi va rămâne deschisă doar până sâmbătă 31 ianuarie 2012.

„IMAGINI DIN TRANSILVANIA“Centrul de Documentare şi Informare Mediaş, din Şos. Sibiu-lui nr. 5, găzduieşte, în perioada 9 decembrie – 31 ianuarie 2012, expoziţia „Imagini din Transilvania“, care cuprinde lu-crări de Hans Hermann din colecţia Muzeului naţional Brukenthal.

EXPOZIŢIE DE PICTURĂGaleria CIRUS din Mediaş, str. Petofi Şandor nr. 9, găzduieş-te, până la sfârşitul anului, o superbă expoziţie de pictură sem-nată Ion Constantinescu. Sunt prezentate 31 de lucrări, majo-ritatea în premieră pentru publicului iubitor de frumos din municipiul nostru.

BIBLIOTECA MUNICIPALĂPasionaţii de lectură sunt aşteptaţi de luni până vineri la Biblioteca Municipală Mediaş, din Piaţa Regele Ferdinand I, nr. 1, cu o bogată ofertă de carte, în secţiile copii, adulţi, limbi străine, biblioteca virtuală. Prin intermediul serviciului BIBLIONET, locuitorii municipiului Mediaş au acces gratuit la Internet. BIBLIONET înseamnă: Acces la Internet, Comunicare prin Internet, Redactare de documente, Imprimare, Scanare, Inscripționare CD/DVD, Asistență utilizatori noi, Instruire utilizatori noi, Video-proiecții, Servicii de arhivare și digitalizare, Jocuri educative, Sesiuni de formare pentru utilizatori.

Salutări tuturor. Sunt Briana şi, după cum puteţi vedea, mă pricep deja la construit oameni de zăpadă. M-au ajutat ce-i drept şi verişorii mei Armin şi Ianis, astfel că împreună am făcut treabă bună. Pentru că am fost cuminte, Moş Crăciun mi-a adus multe multe daruri, şi cu toate că am fost eu puţin speriată la început până la urmă ne-am înţeles tare bine. A plecat însă repede şi nu am apucat să îi spun că mai vroiam şi alte cadouri. La voi a fost Moş Crăciun?

Slăbitul rapid după sărbători

Emil Mureşan, artist plastic

„Sper ca anul 2012 să îmi aducă cel puţin la fel de mulţi vizitatori pe cât am avut anul acesta la expoziţia mea permanentă. Medieşeni-lor le doresc sănătate şi la cât mai multe împliniri”.

Vasile Hermann, antrenor atletism

„Le doresc tuturor medieşe-nilor un an nou fericit, multe satisfacţii, şi de ce nu să um-ple anul viitor sălile de sport, stadioanele, să vină la mişca-re, pentru că este atât de im-portant să fi m sănătoşi, copiii să crească armonios şi să aibă momente de libertate, nu să stea doar în faţa calculatorului”.

Costel Popa, interpret muzică populară

„Le urez toate gândurile bune, fi e ca pacea să îi înconjoare, iubirea de asemenea, şi să nu uităm de ceea ce avem noi mai de preţ, de apropiaţii noştri, pentru că, la urma urmei, iubirea dintre noi este cea care ne ţine în viaţă”.

Ioan Ivan, interpret muzică folk

„Medieşenilor aş dori să le transmit să aibă cât mai multă sănătate, să aibă dra-goste, să aibă bani, să aibă şi înţelepciune pentru că se apropie un an electoral. Să nu uite că tot ceea ce se în-tâmplă în jurul nostru depin-de numai de noi”.

Gânduri în prag de an nouAnul 2011 se apropie de sfârşit. Pentru fiecare din noi a fost un an cu realizări, dar şi cu neîmpliniri, cu lucruri plăcute şi mai puţin plăcute. Urmează un nou an, de la care cu toţii avem aşteptări mai mici, sau mai mari. Ce îşi doresc câteva dintre personalităţile Mediaşului de la 2012, ce le doresc la rândul lor medieşenilor, aflaţi din raidul-anchetă realizat de reporterul Monitorului.

8 CITITORI monitorul de mediaș | 30 decembrie 2011 - 5 ianuarie 2012

Monitorul de Medias nr. 598 - [PDF Document] (9)

Dumnezeiasca Evanghelie de astăzi vorbeşte în chip lu-minat despre aspra şi îngereas-ca viaţă a Sfântului slăvitului prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul care, după mărturia Domnului, Este cel mai mare om născut din feme-ie şi cu adevărat prooroc şi mai mult decât prooroc (Luca 7, 26-29). Întrucât chipul Sfîntu-lui Ioan Botezătorul este chipul omului desăvârşit, voi vorbi as-tăzi despre desăvârşirea creşti-nă, după a mea slabă putere.

A patra treaptă(…) Mai întâi, o întrebare:

ce este desăvârşirea? Sfi nţii Ca-listrat şi Ignatie zic: „Desăvâr-şirea omului sau nepătimirea este acelaşi lucru“ (Filocalia, vol. VIII, Bucureşti, 1979, p. 191-192). Iar Sfântul Ioan Scă-rarul, zice: „Desăvârşirea este învierea sufl etului înainte de cea a trupului şi a doua treap-tă după cea a îngerilor în cu-noştinţa cea desăvârşită a lui Dumnezeu“ (Filocalia, vol. IX, Bucureşti, 1980, p. 418-419). Sfântul Simion noul Teolog ara-tă că desăvârşirea este a patra treaptă duhovnicească, zicând: „La aceasta se adaugă a patra treaptă şi schimbare de vârstă duhovnicească. Ea este a bă-trânului şi a celui albit la păr şi constă în aţintirea neabătu-tă a privirii către cele dumne-zeieşti“ (Filocalia, vol. VIII, Bucureşti, 1979, p. 538). (…)

„Una vremelnică şi alta veşnică“

A doua întrebare: oare de-săvârşirea omului drept pe pă-mânt este cu totul desăvârşi-tă? Sfi nţii Părinţi zic: „Cei ne-pătimitori întinzându-se pes-te ei fără să se sature, urmă-resc desăvârşirea fără sfârşit (nedesăvârşită) ca una ce se ridică pururea peste sine în-săşi prin adaosurile neosteni-te ce se înalţă neîncetat prin suişurile spre Dumnezeu“ (Fi-localia, vol. VIII, op. cit., p. 192-193). Sfântul Nil Sinaitul, arătând că sunt două desăvâr-şiri, zice: „Trebuie să înţele-gem două desăvârşiri: Una vre-melnică şi alta veşnică“. Des-pre cea dintâi zice Sfântul Apos-tol Pavel: Iar când va veni de-săvârşirea atunci ceea ce este în parte se va desfi inţa (I Co-rinteni 13, 10).

Când va veni desăvârşirea, înseamnă că aici pe pământ nu putem cuprinde desăvârşi-rea dumnezeiască. Şi iarăşi, două desăvârşiri cunoaşte Sfân-tul Apostol Pavel şi ştie pe ace-laşi om desăvârşit. Pentru via-ţa de faţă îl numeşte desăvâr-şit, iar faţă de cel cu adevărat desăvârşit îl numeşte nedesă-vârşit. De aceea zice: Nu că am luat răsplată ori sunt de-săvârşit (Filipeni 3, 12). După puţin zice: Câţi suntem desă-vârşiţi aceasta să gândim (Fi-lipeni 3, 15).

Iubiţi credincioşi,Dacă aţi ascultat cu atenţie

cele ce s-au vorbit până aici, aţi înţeles ce este desăvârşirea

omului pe pământ şi că toată desăvârşirea omului în aceas-tă viaţă îşi are nedesăvârşirea ei. Dar cum se poate una ca asta, ca să fi e cineva desăvâr-şit şi în acelaşi timp să fi e şi nedesăvârşit? Iată cum. Desă-vârşirea oamenilor, mai ales în faţa Ziditorului, este prea neînsemnată desăvârşire. Pen-tru că oricât s-ar desăvârşi ci-neva prin darul lui Dumnezeu în viaţa aceasta, el pururea se afl ă la început de desăvârşire, în creştere în cele duhovni-ceşti. Deoarece omul drept şi sfânt, după ce a trecut din via-ţa aceasta în veacul viitor, el merge pururea spre o desăvâr-şire mai înaltă. Căci în veacul viitor şi sfi nţii şi îngerii merg dintr-o măsură de cunoaştere a slavei lui Dumnezeu în alta, după mărturia Duhului Sfânt care zice: Merge-vor din pute-re în putere (Psalm 83, 8) (Fi-localia, vol. VII, p. 339-340.>. Aşa merg din slavă în slavă sfi nţii lui Dumnezeu, până la măsura plinirii lui Hristos, du-pă cum arată Sfîntul Apostol Pavel: Până vom ajunge toţi la unitatea credinţei şi a cunoaş-terii Fiului lui Dumnezeu, la starea bărbatului desăvârşit, la măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos (Efeseni 4, 13).

Doar la începutÎn acest fel stând lucrurile,

trebuie să înţelegem clar că desăvârşirea omului în viaţa de acum îşi are nedesăvîrşirea ei, deoarece cel desăvârşit pu-rurea însetează după mai mul-tă desăvârşire, pentru că cei nepătimitori pururea se întind spre vârful cel dorit al desă-vârşirii fără să se mai sature. Prin aceasta ei fac desăvârşi-rea lor nedesăvârşită, deoare-ce bunătăţile veşnice, după cum am zis, n-au hotar. „O-mul duhovnicesc se desăvâr-şeşte în veacul de acum, pe măsura puterii omeneşti, iar faţă de oceanul cel fără de mar-gini al desăvîrşirii dumneze-ieşti el pururea este la început de desăvîrşire, fi indcă nicioda-tă nu poate cuprinde pe de-plin nemărginirea desăvârşi-rii“ (Filocalia, vol. IX, p. 419, nota 933).

Iată dar pentru care prici-nă şi Marele Apostol Pavel zi-ce că: desăvârşirea noastră es-te în ceruri (I Corinteni 13, 10; Evrei 11, 40; 12, 23). De ace-ea, în această viaţă, oricât de sporit ar fi omul în cele du-hovniceşti, este numai la în-ceput de desăvârşire.

Este obligatorie?Dar oare desăvârşirea omu-

lui pe pământ este obligatorie tuturor? Şi oare numai cei de-săvârşiţi se pot mântui? La a-ceastă întrebare vom putea răs-punde dacă ne vom aduce aminte de cuvintele Mântuito-rului nostru Iisus Hristos, Ca-re a zis către tânărul bogat ca-re L-a întrebat: Ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci? (Ma-tei 19, 16). La această întreba-re Mântuitorul i-a răspuns: De vrei să intri în viaţă, păzeşte

poruncile lui Dumnezeu (Ma-tei 19, 17). Iar de vrei să fi i desăvîrşit, du-te, vinde-ţi ave-rile tale şi dă-le săracilor, apoi ia-ţi Crucea şi urmează Mie (Matei 19, 21). De aici înţele-gem destul de clar că porun-ca Mântuitorului pentru desă-vârşire este lăsată la voia o-mului.

Treapta cea înaltă În alt loc zice Domnul: Eu

am venit ca viaţă să aibă şi mai mult să aibă, adică cel ce vrea să se mântuiască, să pă-zească poruncile lui Dumne-zeu, iar cel ce vrea să aibă şi mai multă viaţă, adică să fi e desăvârşit, acela trebuie să pă-răsească toate ale lumii şi să urmeze lui Hristos cu multă răbdare şi lepădare de sine pâ-nă la sfârşit. De se va urca ci-neva la treapta cea mai înaltă a desăvârşirii rămâne la voia lui. Aşadar să înţelegem că de-săvârşirea este lăsată la voia şi silinţa omului, spre a lui mai mare răsplată şi a avea răspla-ta în cer!

Virtutea rugăciunii curateAcum să ne întrebăm prin

ce virtute poate ajunge omul la desăvârşire şi care sunt vir-tuţile de temelie ale celor ce vor să fi e desăvârşiţi? La aceas-tă întrebare ne răspunde prea-îndumnezeitul la minte, Sfîn-tul Grigorie Palama care, în a-ceastă privinţă, zice: „Virtu-tea rugăciunii curate este în-ceputul unirii noastre cu Dum-nezeu, căci rugăciunea este le-gătura făpturilor raţionale cu Făcătorul. Dar unirea cu Dum-nezeu, adică desăvârşirea, es-te mai presus de rugăciunea curată. Desăvârşirea înseam-nă dragoste desăvârşită şi a-ceasta nu o dă omul de la si-ne, ci vine de la Dumnezeu“.

Aşadar dragostea desăvâr-şită către Bunul Dumnezeu es-te temelia celor desăvârşiţi. În-să nimeni nu ajunge la aceas-tă dragoste, decât prin curăţia cea curată. Acest lucru îl ara-tă şi Sfântul Maxim Mărturisi-torul, zicând: „Toate virtuţile ajută minţii să urce la dragos-tea de Dumnezeu, dar mai mult decât toate ajută rugăciu-nea curată, căci prin aceasta zburând către Bunul Dumne-zeu iese afară din toate cele ce sunt“ (Filocalia, vol. II, 1945, p. 39).

Dragostea este „desăvârşirea“

Rugăciunea curată ajută foarte mult omului să câştige dragostea de Dumnezeu, iar dragostea este „desăvârşirea“. Despre aceasta spune Sfântul Maxim Mărturisitorul: „Cel de-săvârşit în iubire şi ajuns la culmea nepătimirii nu mai cu-noaşte deosebirea între al său şi al altuia, sau între a sa şi a alteia, sau între credincios şi necredincios, între rob şi slo-bod sau, peste tot, între băr-bat şi între femeie. Ci este ri-dicat mai presus de tirania pa-timilor şi, cugetând la fi rea cea una a oamenilor, priveşte pe

toţi la fel şi are faţă de toţi ace-eaşi dragoste. Căci nu mai es-te în el elin sau iudeu, nici băr-bat sau femeie, nici rob sau slobod ci în toate şi în toţi es-te Hristos“ (Idem, p. 615).

Încă şi Isaac Sirul arătând că prin rugăciune câştigă o-mul dragostea de Dumnezeu, zice: „Dragostea este din ru-găciune“.

SemneleCare sunt semnele prin ca-

re putem cunoaşte pe cei ce au ajuns la desăvârşire? Iată ce ne răspunde Sfântul Isaac Si-rul: „Semnele celor ce au ajuns la desăvârşire sunt acestea: De vor fi pedepsiţi de zece ori să fi e arşi pentru dragostea oame-nilor, nu se vor înlătura de ei“ (Filocalia, vol. X, p. 395). Aşa a zis Moise către Dumnezeu: De le ierţi lor păcatul, iartă-l; iar de nu, şterge-mă şi pe mi-ne din cartea Ta în care m-ai scris (Ieşirea 32, 32). La fel a zis Apostolul Pavel: M-aş ru-ga să fi u anatema de la Hris-tos pentru fraţii mei.

Deci primul semn al desă-vârşirii este să aibă creştinul dragoste desăvârşită către oa-meni, după cuvântul: Cine iu-beşte pe Dumnezeu, acela iu-beşte şi pe aproapele său (I Ioan 4, 21). Al doilea semn al celor desăvârşiţi este să iubeas-că la fel pe toţi oamenii, atât pe duşmani, cât şi pe prieteni (Matei 5, 44; 10, 37). Al trei-lea semn al celor desăvârşiţi este să-şi pună cineva sufl etul pentru alţii (II Corinteni 12, 15; I Tesaloniceni 2, 8). Al pa-trulea semn al celui desăvâr-şit este a şti cineva să-şi stă-pânească cu desăvârşire lim-ba (Iacov 3, 2). Al cincilea semn al celor desăvârşiţi este a nu se rezema cineva pe pu-terea sa duhovnicească (Iov 9, 20; Filipeni 3, 12). Al şaselea semn al celor desăvârşiţi este a nu avea frică de moarte, de-oarece dragostea scoate afară desăvârşit frica (I Ioan 4, 18). Al şaptelea semn al desăvâr-şirii este a avea cineva desă-vârşită smerenie şi a se soco-ti pe sine cel mai păcătos (Lu-ca 17, 10: I Timotei 1, 15: I Co-rinteni 15, 9; Iov 22, 29). Al optulea semn al celor desăvâr-şiţi este a se cunoaşte omul pe sine şi a avea în el roadele Du-hului Sfînt care sunt: dragos-tea, bucuria, pacea, îndelun-ga răbdare şi toate celelalte (Galateni 15, 23). Al nouălea semn al celor desăvârşiţi este să aibă în inima lor totdeau-na numai înţelesurile simple ale lucrurilor, fi e în vreme de veghe a trupului, fi e în somn (Filocalia, vol. II, p. 52).

Iubiţi credincioşi,(…) Aţi auzit ce ne învaţă

Sfânta Scriptură şi Sfi nţii Pă-rinţi despre desăvârşire. Începu-tul desăvârşirii este curăţirea de patimi sau despătimirea, care se face prin pocăinţă, spo-vedanie, rugăciune şi post. Mij-locul desăvârşirii este ilumina-rea, adică plantarea virtuţilor în locul patimilor cu ajutorul

harului Sfîntului Duh. Iar sfâr-şitul sau cununa desăvârşirii este dumnezeiasca dragoste de Dumnezeu şi de oameni. Toate faptele bune ne ajută la desăvârşire, dar cel mai mult rugăciunea, postul, fecioria sau curăţia, smerenia, milos-tenia şi dumnezeiasca dragos-te care este Însuşi Dumnezeu.

Modele al desăvârşiriiÎn sărbătorile de la Naşte-

rea şi Botezul Domnului, Bi-serica Ortodoxă ne-a pus în fa-ţă două modele ale sfi nţeniei şi desăvârşirii creştine, pe cei mai mari sfi nţi ai Bisericii lui Hristos, adică pe Maica Dom-nului şi pe Sfântul Ioan Bote-zătorul.

Preasfânta Fecioară Maria este model al desăvârşirii pen-tru noi toţi, dar mai ales pen-tru femeile creştine, prin cele mai mari virtuţi ale ei: credin-ţa puternică în Dumnezeu, as-cultare, feciorie (curăţie), ru-găciune neîncetată, smerenie, care au făcut-o vrednică să nască în trup omenesc pe Ii-sus Hristos, Mântuitorul lumii.

Sfântul Ioan Botezătorul es-te modelul desăvârşirii creşti-ne mai ales pentru bărbaţi, prin marile sale virtuţi: viaţă îngerească în post, rugăciune, feciorie şi linişte şi apoi măr-turisirea Evangheliei lui Hris-tos în lume prin cuvânt, prin

exemplul personal şi prin pro-pria jertfă a vieţii pământeşti.

(Video) How To Make Your PDF Files Smaller

ÎndemnAcum la început de an nou

să luăm de model pentru mân-tuire şi desăvârşire a vieţii noas-tre în Hristos, atât pe Maica Domnului, cât şi pe Sfântul Ioan Botezătorul, ca şi pe toţi sfi nţii Bisericii noastre. Feme-ile să râvnească mai ales virtu-ţile Maicii Domnului: fecioria, mergerea regulată la biserică, rugăciunea cu lacrimi, ascul-tarea, smerenia, milostenia şi naşterea de copii. Iar bărbaţii să râvnească a urca pe scara desăvârşirii, urmând virtuţile Sfîntului Ioan Botezătorul: ru-găciunea, postul, înfrânarea trupului, tăcerea, liniştea, măr-turisirea credinţei ortodoxe prin viaţa proprie, prin cuvânt şi, la nevoie, prin jertfa pro-priei vieţi.

Să ne silim, fraţii mei, a ur-ma lui Hristos şi sfi nţilor Lui. Să punem început bun de po-căinţă, de împăcare, de înno-ire duhovnicească a vieţii noas-tre, prin toate faptele bune, dar mai ales prin rugăciune şi iubire care formează cea mai scurtă cale a desăvârşirii noas-tre în Iisus Hristos, Mântuito-rul lumii, Căruia I se cuvine slava, în vecii vecilor. Amin.

Părintele Cleopa

săptămâna 30 decembrie 2011 - 5 ianuarie 2012

30 Vi Sf. Mc. Anisia; Cuv. Teodora din Cezareea; Cuv. Leon (Harţi) 31 Sâ Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes (Sâmbăta după Naşterea Domnului) (Odovania Praznicului Naşterii Domnului) 1 Du (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; Sf. Ier. Vasile cel Mare (Anul Nou). Duminica dinaintea Botezului Domnului; Ap. Coloseni II, 8-12; Evrei XIII, 17-21; II Timotei IV, 5-8; Ev. Luca II, 20-21; 40-52; Marcu I, 1-8; glas 4, voscr. 7 2 Lu Înainteprăznuirea Botezului Domnului; Sf. Silvestru, Ep. Romei; Cuv. Serafim de Sarov 3 Ma Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie 4 Mi Soborul Sf. 70 de Apostoli; Cuv. Teoctist, egumenul de la Cucumia Siciliei (Harţi) 5 Jo Sf. Sfinţit Mc. Teotempt şi Sf. Mc. Teona; Cuv. Sinclitichia (Ajunul Bobotezei) (Post negru)

Calendar Creştin Ortodox

ACTUALITATEA EVANGHELIEI l Predică la Duminica dinaintea Botezului Domnului

Despre chipul omului desăvârşit

30 decembrie 2011 - 5 ianuarie 2012 | monitorul de mediaș RELIGIE 9

Monitorul de Medias nr. 598 - [PDF Document] (10)

10 MICA PUBLICITATE monitorul de mediaş | 30 decembrie 2011 - 5 ianuarie 2012

DIRECTOR GENERAL | Sorin STANISLAV

DIRECTOR EXECUTIV | Dan GREAVU, tel. 0723.194.985

REDACŢIA

REDACTOR ŞEF | Mihai COLIBABA - 0727-397454

POLITIC/ADMINISTRAŢIE | Alex PÎNTEA

SPECIAL | Milu OLTEAN

ECONOMIC | Andreea DUŢU

EVENIMENT | Mihai POPOVICI, Lavinia POPA

SPORT | Alex PÎNTEA

DEPARTAMENTE

CONSILIERI MARKETING | Mihaela FLEŞARIU, Iulia NAGY

DIFUZARE | Iulia TODEA

ISSN 2065 - 6327

Editor: SFG PRESS SRL

LOCURI DE MUNCĂ

¤ SC Măcelariile Mediaş anga-jează tranşatori califi caţi. Cereri-le se depun la sediul SC Salcon-serv din Mediaş, str. Carpaţi nr. 33, începând cu data de 3 ianua-rie 2012. ¤ SC ATL Construcţii angajează urgent fi erari betonişti şi dul-gheri. Persoanele interesate sunt rugate să se prezinte pentru interviu cu un CV în data de 5 ia-nuarie 2012 între orele 11-13 la sediul din Mediaş strada Aurel Vlaicu nr. 41A (Parc Industrial Automecanica).¤ SC angajează 3 sudori, 3 lăcă-tuşi şi mecanici şi 20 persoane cu experienţă în domeniul ter-mopan. Preselecţia are loc în da-ta de 14 ianuarie 2012, la Auto-mecanica, hala 4-2, ora 13.¤ Societate comercială angajea-ză croitorese şi croitori cu experi-enţă în domeniu. Cererile se de-pun la magazinul TCM din str. Aurel Vlaicu nr. 4. ¤ Societatea Comercială Flowtex Technology S.A., cu sediul în Mediaş, strada Stadionului, nr. 187, angajează în condiţii avan-tajoase: dulgheri, fi erari beto-nişti, maşinişti (operatori buldo-zer, autogreder, excavator, bul-doexcavator), macaragiu (maca-ra turn), asfaltatori, pavatori, muncitori necalifi caţi drumuri (drumari, săpători, etc), munci-tori necalifi caţi (cu experienţă ca dulgheri sau fi erari betonişti). Informaţii suplimentare obţineţi la telefoanele 0269-846.145 in-terior 4123 sau 0730-099.263, fax 0269-846.222¤ Căutăm o persoană pentru în-grijirea unei femei bolnave, imo-bilizată la pat. Informaţii la tele-fon 0740-685.808¤ SC angajează hair stilist. Infor-maţii la telefon 0746-393.805¤ SC angajează ospătar cu expe-rienţă, recepţioneră şi ajutor de bucătar. Informaţii la telefon 0369-447.931 ¤ Societate Comercială angajea-ză bucătar şi ospătar cu experi-enţă. Informaţii la telefon 0751-411.134, de luni până vineri, în-tre orele 10-16.

S.C. SALCONSERV SA, cu sediul în Mediaş, str. Carpaţi, nr. 33, organizează interviu

pentru ocuparea postului vacant de:

- RESPONSABIL MAGAZINE- DIRECTOR REGIONAL

VÂNZĂRIInterviurile vor avea loc la

sediul societăţii doar cu persoanele selectate.

Condiţiile de participare la interviu sunt următoarele:

• Participanţii să fi e absol-venţi de studii superioare economice sau comerciale• Experienţă min. 3 ani în coordonarea unui lanţ de minim 5 magazine (de prefe-rinţă domeniul food-carne) - condiţie obligatorie (pentru postul de responsabil magazine)• Experienţă min. 5 ani în coordonarea departamen-tului comercial (de preferinţă domeniul food-carne) - condiţie obligatorie (pentru postul de director regional vânzări)• Cunoştinţe temeinice de operare PC• Stare bună de sănătate • Disponibilitate la program prelungit• Permis de conducere cat. B Documente necesare pentru

participarea la interviu: curriculum vitae; copia buletinului sau cărţii de

identitate; copia diplomei de studii; copia carnetului de

conducere.Cererile se depun la sediul societăţii sau se trimit prin

e-mail la offi [emailprotected], prin fax la 0269-

841.31, sediul SC SALCONSERV SA. Informatii

suplimentare se pot obţine la telefon 0269-833.303 sau

0730-099.463

¤ Tânăr, 31 ani, posed permis categoriile B, C, C+E+D şi atestat profesional de marfă şi transport persoane, caut loc de muncă pe post de şofer. Informaţii la tele-fon 0752-020.180

S.C. SALCONSERV SA, cu sediul în Mediaş, str. Carpaţi,

nr. 33, recrutează personal pentru postul vacant de

agent comercial. Interviul va avea loc la sediul societăţii

doar cu cei contactaţi. Condiţiile de participare la interviu sunt următoarele:

• Participanţii să fi e minim absolvenţi de liceu• Obligatoriu experienţă în domeniul vânzărilor • Constituie avantaj expe-rien ţa în vânzare a produse-lor refrigerate/conserve• Permis de conducere cat. B• Disponibilitate la program prelungit• Stare bună de sănătate Documente necesare pentru participarea la interviu: curri-culum vitae sau copia cărţii de muncă; copia bule tinului sau cărtii de identi tate; copia

diplomei de stu dii; copia permisului de conducere.Cererile se depun la sediul societăţii sau se trimit prin

email la offi [emailprotected], prin fax la 0269-

841.311, sediul SC SALCONSERV SA. Informaţii

suplimentare se pot obţine la telefon 0269-833.303,

interior 3717.

SERVICII

¤ Salonul de masaj Vila-Flora din Mediaş vă oferă o gamă lar-gă de servicii profesionale: Băi cu argilă şi uleiuri esenţiale din Franţa, Masaj cu miere şi cioco-lată, Masaj terapeutic, Masaj de relaxare, Masaj Anticelulitic, Re-fl exoterapie, Poceduri Biofotoni-ce cu piatra de Jad. Relaţii la te-lefon 0721-393.009¤ Doamnă serioasă caut de lu-cru ca menajeră, fl exibilitate la program. Informaţii la telefon 0746-042.490

PEŞTIŞORUL ALBtransportă persoane în şi din

majoritatea oraşelor din sudul şi sud-vestul Germaniei.

Telefon 0269-253.536; 0269-253.771 sau 0746-224.363

Ai probleme cu CALCULATORUL??! Se poate repara chiar şi la Domiciliu! REPARAŢII CALCULATOARE,

îmbunătăţiri/upgrade, reţea, Internet, SERVICE.

Persoană Fizică Autorizată, TELEFON: 0765-195.502

IMOBILIARE

ÎNCHIRIERI

Se închirează spaţii de depo-zitare şi mică producţie, cu toate utilităţile aferente,

suprafaţa de 200 - 300 mp, pe str. Avram Iancu nr. 10,

Mediaş. Informaţii la telefon 0728-323.288

TERENURI

¤ Vând teren 4.400 mp, 1.500 mp, 1.700 mp, în comuna Târ-nava, zona blocuri la şosea. Preţ negociabil. Informaţii la telefon 0754-049.423

Vând teren construcţii 640 mp, intravilan, Târnava,

judeţul Sibiu. Preţ 4.000 euro, negociabil. Informaţii

la telefon 0752-286.956

¤ Vând teren pentru construcţii în Şelimbăr, lângă motelul Dra-cula, intravilan,1.175 mp, des-chidere 24 m la DN1. Persoană fi zică, telefon 0722-562.915

APARTAMENTE

¤ Vând apartament la casă în Mediaş, compus din 2 camere, bucătărie, baie, cămară, încălzi-re centrală, pivniţă, garaj, preta-bil locuinţă, birouri, atelier. Preţ 28.000 euro. Se acceptă varian-te schimb. Informaţii la telefon 0735-211.925 sau 0369-445.310¤ Vând apartament Gura Câm-pului, conf. 1, 2 camere, etaj 2. Informaţii la telefon 0748-089.358 sau 0723-908.338

¤ Vând apartament cf. 1 deco-mandat cu 2 camere, termopane, parchet, sobe cu termostat, bal-con închis, cu vedere splendidă, garaj din cărămidă, cu pivniţă şi grădină în Copşa Mică, în zonă liniştită. Preţ 19.000 euro. Infor-maţii la telefon 0720-051.698

Vând apartament în Gura Câmpului, Mediaş, lângă blocurile ANL, 2 camere, bucătărie, baie, pivniţă.

Informaţii la telefon 0722-135.559 sau 0765-870.246

¤ Vând apartament nou la che-ie, 3 camere, 60 mp, gresie, ter-mopan, izolaţie termică, uşă metalică, mobilă bucătărie, fi ni-saje de lux, 18.500 euro, Copşa Mică. Telefon 0722-719.812, persoană fi zică. ¤ Persoană fi zică, vând aparta-ment nou, la cheie, 2 camere, 60 mp, gresie, termopane, izola-ţie termică, uşă metalică, mobi-lat, bucătărie, fi nisaje de lux, 15.000 euro Copşa Mică. Infor-maţii la telefon 0722-719.817

Vând apartamente la gri, 2-3 camere, 50-60 mp, gaz,

curent, apă-canal, uşă metali-că, geam termopan, izolaţie termică. Preţ 12.000 euro-15.000 euro, Copşa Mică,

persoană fi zică. Informaţii la telefon 0722-719.817

¤ Vând garsonieră în Mediaş, Gura Câmpului. Informaţii la te-lefon 0745-394.867

CASE

¤ Vând casă cu teren 1.700 mp în localitatea Vânători, Galaţi, din BCA. Are 174 mp la sol şi mansardă locuibilă 5 camere, 2 living-uri, bucătărie, 2 băi, par-chet, gresie, faianţă, tâmplărie salamander, utilităţi, 220 watt, apă de la puţ forat la 30 m adâncime, fosă betonată, preţ 100.000 de euro. Preţ negocia-bil. Informaţii la telefon 0755-245.172 sau 0745-453.273

Vând casă zona centrală în Mediaş, o cameră 30 mp, bucătărie, debara, baie,

pivniţă, grădină acces auto. Preţ negociabil. Informaţii la

telefon 0741-064.646

¤ Se vinde casă compusă din 5 camere, hol, bucătărie, baie, 2 cămări, pivniţă, garaj şi anexe gospodăreşti, în Mediaş, str. 1 Decembrie, nr 4, telefon 0269-846.339

Vând urgent casă în Mediaş, central, 2 camere, baie, bucă-tărie, gaze, pivniţă, grădină,

mai multe familii în curte, 25.000 euro negociabil, în preţ intră şi un loc de veci.

Telefon 0753-858.406

Vând casă în Agârbiciu, la şosea, nr. 316. Construcţie nouă, pe 2 nivele, izolată

exterior, are uşi şi geamuri termopan, instalaţie de încălzire centrală. Preţ

(Video) Hacking a Smartphone by simply sending an SMS?

30.000 euro, negociabil. Informaţii la telefon

0740-087.065

¤ Casă de vânzare în Dumbră-veni, zonă centrală, str. Nicolae Bălcescu, nr. 4, compusă din 5 camere, 1 bucătărie, 1 baie, 1 debara, cămară, dispuse în 2 a-partamente cu 2 intrări separa-te. Casa dispune de toate utilită-ţile, are garaj, pivniţă şi alte de-pendinţe. Suprafaţă totală teren: 620 m. Informaţii la tel. 0269-865.428, 0749-331.274

DIVERSE

¤ Vând vată pentru izolaţie, ca-zan pentru baie, confecţionat din armax, maşină de spălat auto-mată. Preţuri mici! Informaţii la telefon 0742-132.584

Se închiriază 2 scaune pentru coafură şi masă pentru

manichiură, situate în spaţiu dotat cu toate instrumentele de lucru necesare. Informaţii la telefonul 0747-688.111,

apelabil la orice oră.

¤ De vânzare: centrală termică

Tipar: Tipografia "GARAMOND" Cluj-Napoca Monitorul de Mediaş nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material pentru eventuale prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.

Orarul de funcţionare a pieţei în cele două hale este următorul: Luni 7- 19 Sâmbătă 7- 16 Duminică 7- 14 În afara halelor, activitatea comercială se desfăşoară zi lumină. În fiecare hală există câte un cântar de control, care se poate folosi la nevoie. Accesul în piaţă cu mijloace auto, pentru aprovizionare, se poate face astfel: Gratuit, între orele: 6-8,30; 18-20 Contracost – abonament 60/lună, cu acces la orice oră.

Conducerea S.C. Piaţa Prim Com S.A. Mediaş face un apel la spiritul civic al comer-cianţilor, cât şi al cumpărătorilor :- să păstreze curăţenia;- să nu încurajeze cerşetoria- să-şi lege bine bicicletele de dispozitivele existente;- să anunţe imediat orice faptă antisocială care se petrece în piaţă şi în zonă, la tel. 0369-449.923 sau la sediul administrativ de pe strada Virgil Madgearu nr. 4. Cumpărătorii care sunt „trataţi“ mai puţin civilizat de către vânzători sau au ori-ce altă nemulţumire, precum înşelăciune sau furt la cântar, sunt rugaţi să apeleze cu încredere la conducerea societăţii pentru soluţionarea oricăror probleme. Programul de audienţe la domnul Aurel Nechita, director general, este în zilele de marţi şi joi, între orele 9-12.

Preţuri practicate în piaţă în perioada 30.12.2011 - 05.01.2012

Orarul de funcţionare al Pescăriei este următorul: luni - vineri 9- 17 sâmbătă 9-15 duminica închisPrin magazinul propriu vindem următoarele sortimente de peşte proaspăt din Du-năre, Deltă, Marea Neagră, păstrăvării şi acvacultură, conserve şi semipreparate.

La comandă, aducem în maxim nouă zile, orice sortiment de pește dorit.

Morcov 2,50 lei / kg Patrunjel 4 lei / kg Telina 3 lei / buc Spanac 8 lei / kg Ceapa alba 1,50 lei / kg Ceapa rosie 3 lei / kg Salata 2 lei / capatana Fasoale boabe 6 lei / kg Varza 1 leu / kg Cartofi 1 leu / kg Conopida 6 lei / kg Ardei verde 8 lei / kg Ardei rosu 10 lei / kg Ardei kapia rosu 10 lei / kg Gogosar rosu 8 lei / kg Rosii 6 lei / kg Usturoi 15 lei / kg Castraveti 6 lei /kg Miere 20 lei / kg Struguri 7,50 lei / kg Gutui 5 lei / kg Mere 2 lei / kg Lapte proaspat 2,50 lei / l Cas de oaie 18 lei / kg Telemea de vaca 16 lei kg Pulpa vitel fara os 22 lei / kg Vrabioara manzat 15 lei / kg Cotlet manzat 15 lei / kg Piept manzat 13 lei / kg Rasol manzat 13 lei / kg Ficat manzat 8 lei / kg Pulpa porc fara os 16 lei / kg Pulpa porc cu os 11,50 lei / kg Cotlet - ceafa 14 lei / kg Carne porc cal. Ii 12 lei / kg Oua 0,50 lei / buc Ridichi de luna 2,50 leu / leg Ceapa verde 1 leu / leg Branza de vaci 16 lei / kg Samburi nuca 20 lei / kg

VIU

Crap viu 18,00 lei/kgP str v viu 25 lei/kgRaci 14 lei/kg

REFRIGERATE PROASPETE Scrumbie proaspata 23 lei/kgCaras mare >350gr 12,50 lei/kgCaras mic <350gr 8,50 lei/kgLin 11.50 lei/kgPl tic 10 lei/kgRo ioar 6 lei/kg

tiuc 20,50 lei/kgCrap 22 ,50 lei/kgSomn 25 lei/kgFitofag 11,50 lei / kg

al u 25 lei/kgChefal 24 lei/kgGuvizi 12 lei/kgP str v 20 lei/kgBiban 9,50 lei/kg

MARINATE Sprot marinat -vrac 20 lei/kgScrumbie marinat - vrac 33 lei/kgAperitiv sprot in sos de vin 25 lei/kgScrumbie marinata reazem 14,50/kg

AFUMATE Scrumbie afumat - vrac 38 lei/kgFile p str v afumat 80 lei/kgP str v afumat 60 lei/kg

S RATE Scrumbie mare s rat vid /kg 15 lei/kg

prot s rat /kg 10 lei/kgtiuc s rat /kg 26 lei/kg

Salat icre crap dun re 150gr/cutie 6,50 lei/cutieSalat icre tiuc dun re 150gr/cutie 11 lei/cutieIcre tarama 45 lei / kgIcre crap sarate 117 lei/kg

Monitorul de Medias nr. 598 - [PDF Document] (11)

30 decembrie 2011 - 5 ianuarie 2012 | monitorul de mediaş MICA PUBLICITATE 11

marca BOSCH - 2 buc., calorifere - 1 buc, Junkers, geamuri şi uşi din lemn masiv, casă de marcat, bicicletă cu 3 viteze, cadă de ba-ie. Informaţii la telefon 0269-823.053

Vând maşină combinată de tâmplărie - preţ 2.500 euro şi şlaif cu bandă - preţ 900 de euro, motor monofazat sau

trifazat. Se oferă 2 ani garanţie. Informaţii la telefon

0742-226.666.

Vând teasc struguri + zdrobi-tor, colţar 5 perne, mobilă de sufragerie, dulapuri, masă + scaune, cărucior cu patru roţi.

Informaţii la telefon 0741-064.646

¤ Confecţionez balerini din piele. În Mediaş se pot vedea la maga-

zinele Nadura 2 şi 3 de sub cu-polă şi de pe strada Calafat. Te-lefoane 0766-263.749 sau 0269-821.010, e-mail: gabytrif @yahoo.com

MATRIMONIALE

¤ Văduv, 61 de ani, doresc cu-noştinţă cu doamnă serioasă, aspect fi zic plăcut, pentru priete-nie, căsătorie. Informaţii la tele-fon 0754-049.423

AGRICOLE

¤ Închiriez grajd mare, foste fer-me anii 1980, dotat cu apă, cu-rent electric, creple apă, la cheie. Este situat la 500 m de Şoseaua Sighişoara – Mediaş, drum asfaltat până în faţa grajdului, mai sunt şi alte clădiri, groapă siloz etc. Merită văzut. Informaţii la telefoanele 0726-807.490 sau 0762-784.053

¤ Vând 40.000 kg porumb boa-be, preţ 0.68 lei/kg. Informaţii la telefon 0269-256.977 sau 0742-357.080, Noiştat

¤ Vând plug reversibil marca Pottinger cu anti-trupite (stare foarte bună). Şeica Mare, tele-fon 0745-641.882

¤ Vând instalaţie pentru încălzit grajd, hală sau garaje, funcţio-nează cu motorină, are 29 kw. Preţ negociabil. Informaţii la te-lefon 0756-520.029 sau la adre-sa [emailprotected]

¤ Caut cereale la schimb cu uti-laje agricole sau autoutilitare. Informaţii la telefon 0760-153.772 sau la adresa [emailprotected]

¤ Vând sau schimb SUV BMW X5, an 2005, dotări full, cu trac-tor 100-120 cp. Informaţii la te-lefon 0748-066.789

AUTO

¤ Vând 4 anvelope GOODYEAR M+S 225X50X17 şi 4 anvelope CONTINENTAL M+S 155X60R14 la preţ negociabil. Informaţii la telefon 0735-211.925 sau 0369-445.310

¤ De vânzare din dezmembrare Dacia 1300, capotă porbagaj 4 uşi, radiator, aripi faţă, precum şi radiator tractor U650 – cutie viteze 4 trepte, motoretă Simson 50 CC. Informaţii la telefon 0269-823.053

¤ Vând 4 anvelope Continental M+S de iarnă 155x60R14 şi 2 arzătoare cu automatizare pen-tru sobe de încălzit. Informaţii la telefon 0735-211.925 sau 0369-445.310

¤ Vând Dacia 1310 Berlină, an fabricaţie 2000, bord CN, în sta-re foarte bună de funcţionare.

Informaţii la telefon 0766-370.022

Vând Logan Ambition 2006, motorină 1,5 DCI, 77.000 km, revizii la zi. Preţ 4.500 euro, negociabil. Informaţii

la telefon 0752-286.956

¤ Vând autoturism Mercedes 124 Diesel, an fabricaţie 1989, 1.997 cmc, stare foarte bună. Preţ 1.100 euro. Informaţii la te-lefon 0742-268.922¤ Vând Mercedes C200 Diesel, roşu elegance. Informaţii la tele-fon 0743-213.055¤ Vând Mazda 323, motor 1,6, înscrisă pe Bulgaria. Acte la zi, stare foarte bună. Informaţii la telefon 0741-938.878¤ Vând Opel Corsa, an fabricaţie 1996, Euro 2, scaun reglabil pe înălţime, 2 airbaguri, motor 1,2 benzină, adus în ţară de 2 săptă-

mâni, preţ 950 euro, negociabil. Informaţii la telefon 0751-039.487¤ Vând VW Golf III, an fabr. 1992, 1.400 cmc, acte la zi, VT 11.2013, roşu, recent schimb set motor, schimbat frâne, neoane albastre interior, Şeica Mică. In-formaţii la telefon 0766-658.539¤ Vând Audi 80, an fabricaţie 1992, 2000 cmc, consum 6 %, 240.000 km, aer condiţionat, ABS, airbag, închidere centraliza-tă, servodirecţie, stare tehnică foarte bună. Preţ 2.150 euro, negociabil. Telefon 0767-045.900¤ Vând microbus Ford Transit, înmatriculat, 2.500 cmc, diesel, an fabr. 1996, Euro 3, primul proprietar, ABS, airbag. Preţ 2.200 euro, negociabil. Telefon 0784-302.427

AGENDA OAMENILOR DE AFACERI

Societatea Naţională de Gaze Naturale

ROMGAZ SA Sucursala Mediaş

Str. Unirii, nr. 4, jud. Sibiu, Organizează în anul 2011, săptămânal, LICITAŢIE PUBLICĂ, în zilele de miercuri şi joi, orele 11,00, pentru următoarele mijloace fixe şi materiale: barăci mijloace de transport; maşini unelte; tehnică de calcul şi birotică; utilaje şi scule specifice activităţii de foraj extracţie; material tubular; diverse materiale şi piese de schimb provenite din recuperări; alte mijloace fixe;Persoanele interesate pot obţine relaţii suplimentare la telefon 0269-841.346, 0269-201.152, 0269-201.153, la Serviciul Mecano-Energetic la Sucursalei Mediaş, zilnic între orele 7,30 - 15,30

Pentru toţi angajaţii şi colaboratorii

SNGN ROMGAZ SA – STTM Tg. Mureş doreşte ca Anul Nou

să vă dăruiască multă sănătate, pace în suflet, prosperitate şi

„La Mulţi Ani!“

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. SUCURSALA SIRCOSS

cu sediul în Mediaş, Şoseaua Sibiului, nr. 5, telefon 0269-805.101

Organizează în anul 2011, săptămânal, licitaţie publică pentru vânzarea următoarelor mijloace fixe şi materiale:

Utilaje şi scule specifice activităţii de foraj – extracţie Material tubular Diverse materiale şi piese de schimb provenite din recuperări Alte mijloace fixe Prevenitoare de erupţie Piese şi subansamble TATRA şi RABA

INFORMAŢII SUPLIMENTARE, LA SERVICIUL MECANIC, TELEFON 0752-115.101

Monitorul de Medias nr. 598 - [PDF Document] (12)

Alex PÎNTEA

Program încărcat pentru ele-vii lui Ovidiu Teleabă! Vacan-ţa lor de Crăciun a durat doar şase zile. „Reunirea a fost pe 27 decembrie. Miercuri şi joi am făcut câte două antrenamen-te, iar astăzi avem program un antrenament. Ulterior, jucăto-rii vor fi liberi până pe 2 ianua-

rie, atunci când avem progra-mată o şedinţă de pregătire”, a anunţat tehnicianul.

Lipsesc trei „grei”De la Sala Sporturilor au

lipsit trei jucători importanţi. Astfel, pivotul Scott Vander-Meer s-a despărţit de Gaz Me-tan, extrema Deven Mitchell va reveni la Mediaş abia pe 2 ianuarie, deoarece face un tra-tament peste Ocean, iar con-ducătorul de joc Jarett Howell nu s-a mai prezentat la antre-

nament. În cursul zilei de mier-curi, conducerea clubului ger-man Fraport Skyliners Frank-furt a trimis Federației Româ-ne de Baschet o cerere de elibe-rare a cărții verzi pentru Jarett Howell. Aceasta este o condiție obligatorie pentru legitimarea oricărui jucător străin. Telea-bă susţine că, în momentul în care a plecat în vacanţă, Ho-

well nu a spus nimic despre o eventuală plecare, iar în cazul în care nu va reveni la echipă, acesta va trebui înlocuit cât mai repede cu un alt jucător.

Achiziţii probabilePentru a completa „găuri-

le”, conducerea tehnică a Ga-zului Metan a reuşit să găseas-că înlocuitori. Astfel, pe pos-tul de pivot ar putea evolua pentru a doua oară la Mediaş sârbul Ivan Zigeranovic, iar ca şi conducător de joc, gruparea

de pe Târnava Mare negociază o înţelegere cu Uros Duvnjak, care a evoluat ultima dată în Serbia. În vârstă de 27 ani, Zi-geranovic (2,09 m) a jucat în prima parte a acestui sezon competițional la Borac Cacak, în prima ligă de baschet din Serbia.

Dublă difi cilăGaz Metan va avea prima

confruntare din 2012 pe 4 ia-nuarie, în deplasare cu CSM Bucureşti, în prima manşă a sferturilor de fi nală ale Cupei României. Manşa retur este pro-gramată pe 10 ianuarie, în Sa-la Sporturilor din municipiul Mediaş. „Eu rămân la părerea că CSM Bucureşti este o echi-pă foarte bună, experimenta-tă. În Cupa României se joacă în două manşe, iar din acest motiv vom merge la Bucureşti pentru a obţine un rezultat po-zitiv”, promite antrenorul Ga-zului Metan.

Concentrare maximăCu toate că vor evolua în

prima partidă ofi cială imediat după sărbători, antrenorul alb-negrilor le cere jucătorilor săi să se concentreze şi să dea to-tul pe teren. Ovidiu Teleabă

crede că 4 ianuarie este puţin cam devreme pentru startul noului sezon competiţional, dar că jucătorii trebuie să se

obişnuiască. „E puţin cam de-vreme, dar poate că ar trebui să ne aliniem şi noi la campi-onatele mai puternice. Aşa es-

te regula, aşa jucăm şi noi. Sper ca băieţii să fi e concen-traţi 100% la ora jocului”, con-chide Ovidiu Teleabă.

PREGĂTIRE | Pe 4 ianuarie, Gaz Metan Mediaş joacă în Cupa României cu CSM Bucureşti

Vacanţă scurtă pentru gaziştiBaschetbaliştii au reluat mai devreme antrenamentele. Formaţia lui Ovidiu Teleabă a început pregătirile pentru dubla manşă din sferturile de finală ale Cupei României cu CSM Bucureşti. Scott VanderMeer a părăsit gruparea de pe Târnava Mare, iar conducătorul de joc Jarett Howell nu s-a mai prezentat nici el la antrenamente şi este posibil să plece în Germania. În locul acestora, Gazul ar putea transfera doi sârbi.

12 SPORT monitorul de mediaș | 30 decembrie 2011 - 5 ianuarie 2012

Zigeranovic a mai evoluat la Gaz Metan Mediaş în sezonul 2009-2010. foto: totalbaschet.ro

OVIDIU TELEABĂ | antrenor principal„În ceea ce îl priveşte pe Scott, s-a încetat colaborarea pe cale amiabilă. Mitchell ne-a rugat să îl lăsăm să vină mai târziu pentru a putea face tratamentul la mână, iar Howell nu s-a prezentat pur şi simplu.“

Videos

1. Psexec.exe: A Powerful tool for IT Admins
(TechsavvyProductions)
2. Reading and Writing to SD Card (Text files) and System Monitor
(Vipin Kizheppatt)
3. All About the Content Connector
(ThereforeTV)
4. 📷Rest API to upload image | Simplest way to uploading files in Spring Boot | Without any confusion
(Learn Code With Durgesh)
5. WAN Technologies Explained: OSI Layer 2
(TechsavvyProductions)
6. Developing a Pond Monitoring and Management Plan: Part 2 of 4 of Pond Management Series
(Women4theLand)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Reed Wilderman

Last Updated: 14/06/2023

Views: 5689

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Reed Wilderman

Birthday: 1992-06-14

Address: 998 Estell Village, Lake Oscarberg, SD 48713-6877

Phone: +21813267449721

Job: Technology Engineer

Hobby: Swimming, Do it yourself, Beekeeping, Lapidary, Cosplaying, Hiking, Graffiti

Introduction: My name is Reed Wilderman, I am a faithful, bright, lucky, adventurous, lively, rich, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.